wrapper

Редни број Mесна канцеларија За подручја
1. Барје Барја, Вине, Калуђерца и Црцавца
2.  Белановце Белановца, Миланова, Карађорђевца, Петровца и Душанова
3.  Брестовац  Брестовца, Липовице, Кутлеша, Шарлинца, Драшковца, Доњег Бријања и Међе
4.  Богојевце  Богојевца и Навалина 
5. Бунушки Чифлук Бунушког Чифлука, Горње Бунуше, Доње Бунуше, Радоњице и Тодоровца
6.  Винарце Винарца, Прибоја, Залужња, Подримца и Доњег Стопања
7.  Вучје  Вучја, Брзе и Жабљана
8.  Велико Трњане  Великог Трњана, Пресечине и Рудара
9.  Велика Грабовница  Велике Грабовнице, Мале Грабовнице, Загужана, Зољева и Тулова
10.  Велика Копашница  Велике Копашнице, Мале Копашнице, Падежа и Слатине
11.  Грделица  Грделица (варош), Грделица (село), Бојишине, Боћевице, Велике Сејанице, Вељег Кола, Дедине Баре, Козаре, Ковачеве Баре, Несврте, Ораовице, Палојца, Тупаловца, Добротина и Бистрице
12.  Доња Јајина Доње Јајине, Шишинца, Кукуловца, Горње Јајине и Паликуће
13.  Дрћевац  Дрћевца, Горње Локошнице и Големе Њиве
14.  Губеревац  Губеревца, Горњег Буниброда, Доњег Буниброда и Жижавице
15.  Јашуња  Јашуње, Доње Купиновице, Злокућана и Грајевца
16.  Манојловце  Манојловца, Велике Биљанице, Мале Биљанице, Доње Слатине, Горње Слатине, Доњег Крајинца, Горњег Крајинца, Кумарева, Мрштана, Рајног Поља, Јелашнице, Бадинца, Злоћудова и Номанице
17.  Мирошевце  Мирошевца, Горине и Букове Главе
18.  Ново Село  Новог Села
19.  Орашац  Орашца, Горње Купиновице, Јарсенова, Ступнице, Пискупова и Градашнице
20.  Оруглица  Оруглице, Равног Дела, Гагинца и Мелова
21.  Печењевце  Печењевца, Брејановца, Чуфлука Разгојнског, Каштавара, Чекмина и Живкова
22.  Предејане  Предејане (варош), Предејане (село), Бричевља, Граова, Кораћевца, Крпејца, Личног Дола, Мрковице, Сушевља и Црвеног Брега
23.  Разгојна  Разгојне, Доње Локошнице, Грданице, Смрдана и Бабичког
24.  Стројковце  Стројковца, Накривња, Чукљеника, Белог Потока и Шаиновца 
25.  Славујевце  Славујевца, Дрводеље и Игришта
26.  Турековац  Турековца, Горњег Синковца, Горњег Трњана, Свирца, Власа и Доњег Трњана
27.  Црковница  Црковнице и Ораовице

 

Месне канцеларије су у саставу Одељења за општу управу и заједничке послове и обављају послове који се односе на:

  • пријем поднесака за градску управу;
  • вођење матичних књига и издавање извода и уверења из матичних књига и књига држављана за насељена места која покрива месна канцеларија;
  • прикупљање и достављање података за ажурирање бирачког списка;
  • оверу потписа, рукописа и преписа;
  • узимање изјава од грађана по замолницама надлежних органа;
  • издавање уверења о чињеницама о којима се не води евиденција код градске управе, када је доказивање тих чињеница прописано законом;
  • прикупљање и достављање података за потребе државних органа и градских управа;
  • пријем, завођење и експедицију поште и
  • друге послове који су им законом, Статутом и другим актима Скупштине града поверени.

Месне канцеларије обављају послове према стручним упутствима и под надзором Одељења за општу управу и заједничке послове, и Одељења из чије надлежности обављају послове.