wrapper

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2021. ГОДИНЕ

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2020. ГОДИНУ
ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О БУЏЕТУ ЗА 2021. ГОДИНУ
НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2021. ГОДИНУ
КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ЗА 2021. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2020. ГОДИНУ
(новембар 2020.)
 
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ЗА ПЕРИОД 01.01-30.09.2020. ГОДИНЕ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2020. ГОДИНЕ

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О КАПИТАЛНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2020. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О БУЏЕТУ ЗА 2020. ГОДИНУ
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ
НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2020. ГОДИНУ

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ЗА ПЕРИОД 01.01-30.09.2019. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ
(септембар 2019.)
 
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2019. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ
(март 2019.)
 
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2019.ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ЗА ПЕРИОД 01.01-30.09.2018. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ
НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019.

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ 

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ
(јун 2018.)
 
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2018. ГОДИНЕ
 
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
(децембар 2017.)
 
УПУТСТВО ЗА ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 

ТАБЕЛЕ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ЗА ПЕРИОД 01.01-30.09.2017. ГОДИНЕ
 
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
(јун 2017.)
 
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2017. ГОДИНЕ
 
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ 
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ (ПРЕДЛОГ) 
УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ 
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ
(децембар 2016.)
 
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ЗА ПЕРИОД 01.01-30.09.2016. ГОДИНЕ
 
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ
(септембар 2016.)
 
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2016. ГОДИНЕ
 
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2015. ГОДИНУ
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2016.ГОДИНУ 
УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ 
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2015. ГОДИНУ
(децембар 2015.)
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2015. ГОДИНУ
(септембар 2015.)
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2014. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2014. ГОДИНУ 
  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2015.ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2014.ГОДИНУ
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2013. ГОДИНУ
  ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2014. ГОДИНУ
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2013.
  ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2013. ГОДИНУ
  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ
  НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2012. ГОДИНУ
  РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2012. ГОДИНУ

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Видео галерија