wrapper

Документа

ОДЛУКА о избору корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица/интерно расељених лица доделом на коришћење стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима на територији Града Лесковца

ОДЛУКУ о избору корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица/интерно расељених лица доделом на коришћење стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима на територији Града Лесковца можете преузети ОВДЕ

КОНАЧНУ ЛИСТУ можете преузети ОВДЕ

Read more...

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2021. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2021. ГОДИНУ можете преузети ОВДЕ.

Read more...

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ можете преузети ОВДЕ.

НАЦРТ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ можете преузети ОВДЕ.

ГРАФИЧКЕ ПРИЛОГЕ можете преузети ОВДЕ.

ОГЛАС ЗА ЈАВНИ УВИД можете преузети ОВДЕ.

Read more...

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ЛЕСКОВАЦ  можете преузети ОВДЕ.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ „ТОПЛАНА“ ЛЕСКОВАЦ  можете преузети ОВДЕ.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ ЛЕСКОВАЦ  можете преузети ОВДЕ.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „ДОМ“ ЛЕСКОВАЦ  можете преузети ОВДЕ.

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРУЖАЊЕ ПИЈАЧНИХ УСЛУГА „ПИЈАЦА“ ЛЕСКОВАЦ  можете преузети ОВДЕ.

Read more...

ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА И УДРУЖЕЊИМА

Обавештење спортским организацијама и удружењима – носиоцима годишњих пргорама у области спорта на територији града Лесковца за 2022. годину можете преузети ОВДЕ.

Образац бр.1 Предлог гидишњег програма у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана града Лесковца за 2022. годину можете преузети ОВДЕ.

Образац бр. 9 Периодични квартални извештај о реализацији програма за период ЈАНУАР – МАРТ 2021. године можете преузети ОВДЕ.

Read more...

КАТЕГОРИСАНИ (РАНГИРАНИ) СПОРТСКИ КЛУБОВИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

КАТЕГОРИСАНЕ (РАНГИРАНЕ) СПОРТСКЕ КЛУБОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2022. ГОДИНУ можете преузети ОВДЕ.

Read more...

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2020. ГОДИНУ

Годишњи Извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Лесковца за 2020. годину можете преузети ОВДЕ.

Годишњи Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца за 2020.годину можете преузети ОВДЕ.

Извештај о раду Градске просветне инспекције за 2019/2020. годину, Одељења за друштвене делатности и локални развој Градске управе града Лесковца – Одсек за образовање можете преузети ОВДЕ.

Годишњи Извештај о раду и показатељима делотворности инспекцијског надзора за 2020. годину, Одељење за финансије Градска управа града Лесковца - Одсек локалне пореске администрације можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о давању сагласности на предлоге годишњих извештаја о раду за 2020.годину можете преузети ОВДЕ.

Стратешки план Службе за буџетску инспекцију града Лесковца за период од 2021. до 2023. године можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о давању позитивног мишљења на стратешки план Службе за буџетску инспекцију града Лесковца за период од 2021. до 2023.године можете преузети ОВДЕ.

Read more...

УПИТНИК ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

УПИТНИК ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

Read more...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ И ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА ЛИЦИТАЦИЈОМ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ И ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА ЛИЦИТАЦИЈОМ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПОНУДА ЗА 2021.ГОДИНУ можете преузети ОВДЕ.

Read more...

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ЛЕСКОВАЦ  можете преузети ОВДЕ.

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ „ТОПЛАНА“ ЛЕСКОВАЦ  можете преузети ОВДЕ.

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ ЛЕСКОВАЦ  можете преузети ОВДЕ.

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „ДОМ“ ЛЕСКОВАЦ  можете преузети ОВДЕ.

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРУЖАЊЕ ПИЈАЧНИХ УСЛУГА „ПИЈАЦА“ ЛЕСКОВАЦ  можете преузети ОВДЕ.

Read more...

Град Лесковац

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

  Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац, Србија
   016/213-213
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Видео галерија