Значке града Лесковца за потребе кабинета Градоначелника, бр. НН 116-1/23