Услуга, утврђивања времена и узрока смрти, мртвозорство на територији града Лесковца за  период од 01.01.2024.-31.12.2024. годину бр. НН 007-2/24