Уређење локалних путева по год. прогр. мера за унапређење услова живота локалне заједнице на територији града Лесковца за 2023 г. – по осн. средстава од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса – број НН 101-3/23