УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ МОСТА У ЈЕЛАШНИЦИ ПРЕКО КУПИНОВАЧКЕ РЕКЕ

ОГЛАС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ МОСТА У ЈЕЛАШНИЦИ ПРЕКО КУПИНОВАЧКЕ РЕКЕ можете преузети овде

ТЕКСТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ МОСТА У ЈЕЛАШНИЦИ ПРЕКО КУПИНОВАЧКЕ РЕКЕ можете преузети овде

КТП -МОСТ НА ЈЕЛАШНИЦИ можете преузети овде

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА можете преузети овде

КАРТУ ИМОВИНЕ можете преузети овде

СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ можете преузети овде

ПЛАНИРАНУ НАМЕНУ ПОВРШИНА можете преузети овде

РЕГУЛАЦИОНО НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ можете преузети овде

ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ можете преузети овде

ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ можете преузети овде

ШИРУ СИТУАЦИЈУ НА ОРТОФОТО ПОДЛОЗИ можете преузети овде