Урбанистички пројекат За доградњу фискултурне сале уз Oсновну школу „Светозар Марковић“ у Лесковцу у ПГР-у 1, у целини 15, на КП бр. 7814 и 7815/2 КО Лесковац