ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УП за урбанистичко архитектонско обликовање површина јавне намене у целини 8, подцелини 8з2 у ПГР -у 1 у Лесковцу