Стерилизација и обележавање напуштених паса и мачака  на територији града Лесковца, број НН 026-2/24