Штампање и постављање билборда за потребе Кабинета градоначелника, бр. НН 039-2/23