Штампање и постављање билборда за потребе Кабинета градоначелника, бр. НН 038-2/24