Сервисирање и одржавање лифта у згради осмоспратници – Дом привреде бр. НН 056-2/23