Сервисирање и одржавање лифта у згради осмоспратници –Дом привреде бр. НН 010-2/24