Сервисирање и одржавање клима уређаја бр. НН 020-2/24