Поновљени ЈАВНИ ПОЗИВ за побољшање услова живота интерно расељених лица на територији града Лесковца док су у расељеништву кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

Град Лесковац у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије понавља Јавни позив за побољшање услова живота интерно расељених лица на територији града Лесковца док су у расељеништву кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта.
Јавни позив  ће бити отворен од 08. септембра 2023. године до 09. октобра 2023. године, укључујући и 09. октобар 2023. године.

Аутоматско право учешћа на поновљени Јавни позив имаће и пристигла пријава на Јавни позив од 17.08.2023. године и биће разматрана заједно са пријавама на поновљени Јавни позив од 08.09.2023. године.
Пријаве са потребном документацијом се подносе у затвореној коверти преко писарнице Градске управе Лесковац:

Повереништво за  избеглице и миграције Града Лесковца,
 Трг револуције 45, 16000 Лесковац

Комисија за  за побољшање услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта

са назнаком: ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ – НЕ ОТВАРАТИ


За све информације у вези Јавног позива заинтересована лица могу се обратити Повереништву за избеглице и миграције града Лесковца, зграда Осмоспратница, средњи улаз, први спрат, канцеларија бр.7