ПОНОВЉЕНИ JАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ХУМАНИТАРНИМ ПАКЕТИМА ХРАНЕ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

Град Лесковац у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије понавља Јавни позив за  доделу помоћи у хуманитарним пакетима хране за  најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица на територији града Лесковца.

 Јавни позив ће бити отворен од 29.02.2024. године до 07.03.2024. године, укључујући и 07.03.2024. године и биће објављен  на огласној табли Одељења за друштвене делатности и локални развој Градске управе града Лесковца, интернет презентацији града Лесковца и локалним медијима.

Аутоматско право учешћа на поновљени Јавни позив имаће и пристигле пријаве на Јавни позив од 19.02.2024. године до 26.02.2024. године, укључујући и 26.02.2024. године и биће разматране заједно са пријавама на поновљени Јавни позив.

 Све информације заинтересована лица могу  добити у канцеларији Повереништва за избеглице и миграције града Лесковца, зграда Осмоспратница, средњи улаз, 1. спрат, канцеларија бр. 7.

Пријаву са траженом документацијом  предати на Писарници Градске управе Града Лесковца насловљену на:

Повереништво за  избеглице и миграције Града Лесковца Трг револуције 45, 16000 Лесковац 

са назнаком  „Комисији за доделу помоћи у  хуманитарним пакетима хране за  најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица на територији града Лесковца  –  НЕ ОТВАРАТИ“