ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ХУМАНИХ
ГРОБАЉА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА
БРЗА, ЛИПОВИЦА И СТРОЈКОВЦЕ СА
ПРИСТУПНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА ДО
НАСЕЉА