Оглас о спровођењу поступка јавног надметања за отуђење покретних ствари из јавне својине – АПОТЕКА