ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОНОВЉЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ-АПОТЕКЕ

  • Текст огласа   • 942 kB •  56 преузимања    01.02.2024, 08:20
  • Одлука   • 820 kB •  25 преузимања    01.02.2024, 08:20