Одељење за заштиту животне средине, Градске управе града Лесковца, дана 07.04.2022.године објављује решење бр. 501-651/21-09