ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за издавање дозволе за транспорт непосасног отпада – “Суза Д.Е.Д.“ доо, Лесковац – 21.05.2024. године.