ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за давање сагласности на студију -Пројекат радио базне станице мобилне телефоније „ЛЕ67, ЛЕУ67, ЛЕЛ67, ЛЕО67, ЛЕ-Невена Лесковац“-Телеком Србија ад Београд