ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за давање сагласности на студију -Пројекат радио базне станице мобилне телефоније „ЛЕ65, ЛЕУ65, ЛЕЛ65, ЛЕО65, ЛЕ-Api Trade Vasić Лесковац“-Телеком Србија ад Београд