ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ – ПРОЈЕКАТ РАДИО БАЗНА СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ,,КУМАРЕВО – БАНЕ КОМЕРЦ“ – LE66/LEU66/LEL66/LEO66 – “ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД БЕОГРАД- 06.12.2022. ГОДИНЕ