ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву – Пројекат “Систем за одвођење атмосферских вода са плантаже леске“ – “Alea Consulting“ доо Доње Стопање, Лесковац – 18.04.2024. године.