ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву – Пројекат “Реконструкције и доградње помоћног објекта број 3 за смештај постројења за прераду отпадних вода“ – “Falke Serbia“ доо Лесковац – 22.12.2023. године.