ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за давање сагласности на студију – Пројекат радио базна станица мобилне телефоније „NI4203  01 LE Доње Синковце“ – А1 Србија доо Београд – 27.04.2023. године