ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву – Пројекат “II фаза реконструкције и доградње блоковске котларнице“ – ЈКП “Топлана“ Лесковац – 03.11.2023. године.