ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ – ПРОЈЕКАТ ДОГРАДЊА ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА ЗА ТОПЛУ ПРЕРАДУ ВОЋА И ПОВРЋА – “BONTA ITALIANE“ ДОО ЛЕСКОВАЦ – 08.12.2022.ГОДИНЕ