ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину – Пројекат “NI4571_01LE_Leskovac_Moravska“ – “A1 Србија“ доо Београд – 23.01.2024. године.