ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Складиште секундарних сировина“- „Металкомерц“, д.о.о. Лесковац – 07.11.2023. године.