ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтев – Пројекат “Систем за одвођење атмосферских вода са плантаже леске“ – “Alea Consulting“ доо Доње Стопање, Лесковац – 31.01.2024. године.