ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтев – Пројекат “Радионица за сервисирање електромотора, трансформатора и генератора са складиштем“ – “Електроградња Петковић“ доо Бунушки Чифлук, Лесковац – 02.02.2024. године.