ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу – Пројекта радионица за површинску обраду метала коришћењем електролитичких поступака – галванска заштита метала – “Новигал“ доо Лесковац – 08.08.2023. године.

Линк за преузимање решења број 501-429/23-09 од 07.08.2023. године
https://gradleskovac.org/wp-content/uploads/2023/08/Resenje-501-429-23-09.pdf