ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ – ПРОЈЕКТА РАДИО – БАЗНЕ СТАНИЦЕ „NI4547_01 LE_ИНДУСТРИЈСКА_ЗОНА“ – “ТЕЛЕКОМ СРБЈА“ А.Д. БЕОГРАД – 05.12.2022. ГОДИНЕ