ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу – Пројекат “Радионица за сервисирање електромотора, трансформатора и генератора са складиштем“ – “Електроградња Петковић“ доо Бунушки Чифлук, Лесковац – 22.02.2024. године.

Линк за преузимање решења број 501-61/24-III-09 https://gradleskovac.org/wp-content/uploads/2024/02/Решење-501-61-24.pdf