ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу – Пројекат радио базне станице мобилне телефоније „LE67,LEU67,LEL67,LEO67,LE – Невена Лесковац“ – “Телеком Србија“ АД Београд – 13.07.2023. године.

Решење број 501-490/23-III-09 од 13.07.2023.године

https://gradleskovac.org/wp-content/uploads/2023/07/501-490.pdf