ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу – Пројекат радио базне станице мобилне телефоније „LE65, LEU65, LEL65, LEO65, LE – Api Trade Vasić“ – “Телеком Србија“ АД Београд – 13.07.2023. године.

Решење број 501-491/23-III-09 од 13.07.2023.године

https://gradleskovac.org/wp-content/uploads/2023/07/501-491-23.pdf