ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу-Пројекат пункт за одржавање државних путева I и II реда-ЈП „Путеви Србије“-31.03.2023