ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу – Пројекат базне станице мобилне телефоније “NI4546_LE_Strojkovce“ – “А1 Србија“ доо Београд – 26.06.2023. године.

Решење број 501-475/23-III-09 од 26.06.2023.године

https://gradleskovac.org/wp-content/uploads/2023/06/Resenje-broj-501-475-23.pdf

Решење о исправци решења 501-475/23-III-09 од 02.08.2023.године

https://gradleskovac.org/wp-content/uploads/2023/08/Ispravka-resenja-501-475.pdf