ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу којим се даје сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину – Пројекат “Систем за одвођење атмосферских вода са плантаже леске“ – “Alea Consulting“ доо Доње Стопање, Лесковац – 04.06.2024. године.

Линк за преузимање решења број 501-68/24-III-09