ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу којим се даје сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину – Пројекат “Реконструкције и доградње помоћног објекта број 3 за смештај постројења за прераду отпадних вода“ – “Falke Serbia“ доо Лесковац – 16.04.2024. године.

Линк за преузимање решења број 501-5/24-III-09 https://gradleskovac.org/wp-content/uploads/2024/04/Решење-501-5-24.pdf