ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу којим се даје сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину – Пројекат “NI4571_01LE_Leskovac_Moravska“ – “A1 Србија“ доо Београд – 11.03.2024. године.

Линк за преузимање решења број 501-59/24-III-09 https://gradleskovac.org/wp-content/uploads/2024/03/Resenje-501-59-24-pdf.pdf