ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу којим се даје сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА „Складиште секундарних сировина“- „Металкомерц“, д.о.о. Лесковац – 20.12.2023. године.

Линк за преузимање решења број 501-500/23-III-09 https://gradleskovac.org/wp-content/uploads/2023/12/Resenje-o-davanju-saglasnosti-Metalkomerc-pdf.pdf