ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу којим се даје сагласност на Студију о процени утицаја затеченог стања – Пројекта радио базна станица мобилне телефоније „NI4203 01 LE Доње Синковце“ – “А1 Србија“ доо Београд – 08.08.2023. године.

Линк за преузимање решења број 501-492/23-III-09 од 08.08.2023.године
https://gradleskovac.org/wp-content/uploads/2023/08/Решење-501-492-23.pdf