Набавка услуга Консултаната са знањем и искуством у области међуопштинске сарадње и законских регулатива за реализацију пројекта ,,Регионални ГИС центар југа Србије“, бр. НН 061-2/23