Набавка промотивног материјала за реализацију пројекта Унапређење енергетске ефикасности у ОШ „Бора Станковић“ Губеревац, бр. НН 060-1/23