Набавка промотивног филма за реализацију пројекта – унапређење енергетске ефикасности у ОШ „Бора Станковић“ Губеревац, бр. НН 091-2/23