Набавка намештаја за реализацију пројекта ,,Реорганизацијом до ефикасније управе града Лесковца“ бр. НН 134-1/23